مبدل های حرارتی صفحه ای ، از صفحات نازک که کانال های جریان را تشکيل می دهد ،ساخته می شوند. جریان های سيال ، توسط صفحات مسطح که یا به صورت صاف و یا موجدار هستند ، از هم جدا می شوند. این مبدل ها برای انتقال گرما بين گاز ، مایع یا جریان های دو فاز ، استفاده می شوند. این مبدل ها می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :
الف-صفحه ای واشردار ( Gasketed-plat)
ب-صفحه ای حلزونی ( Spiral plat )مبدل های حرارتی صفحه ای واشردار
مبدل های صفحه ای واشردار شامل تعدادی از صفحات نازک با سطح چین دار یا موج دار است که سيال های گرم و سرد را از یکدیگر جدا می کند. صفحات دارای قطعاتی در گوشه ها هستند که به نحوی آرایش داده شده اند که دو ماده ای که باید گرما بين آنها مبادله شود ، یکی در ميان فضای صفحات ، جریان یابند. طراحی و واشر بندی مناسب امکان آن را ایجاد می کند که مجموعه ای از صفحات ، توسط پيچ ها که از صفحات ابتدا و انتها نيز می گذرند ، در کنار یکدیگر نگه داشته شوند. واشرها از نشتی به بيرون جلوگيری می کنند و سیال ها را در صفحات ، به شکل مورد نظر، هدایت می نمایند. شکل جریان ، عموماً به نحوی انتخاب می شود که جریان سیال ها در خلاف جهت یکدیگر باشند
مبدل های صفحه ای معمولا به جریان سيال با فشار پایين تر از bar25و دمای کمتر از حدود 250درجه سانتيگراد محدود می شوند. جریان قوی گردابه ای موجب بزرگ بودن ضرایب انتقال گرما و افت فشارها می گردد ،
بعلاوه بزرگ بودن تنش برشی موضعی ، باعث کاهش تشکيل رسوب می شود. این مبدل ها ، سطح انتقال حرارتی نسبتاً فشرده و با وزن کم ایجاد می کنند. دما و فشار آنها به دليل جزئيات ساخت و واشربندی ، محدود هستند. این مبدلها به آسانی تميز .و اسیتریليزه ميشوند زیرا می توانند کاملا از یکدیگر باز و جدا گردند و بنابراین استفاده گسترده ای در صنایع غذایی دارند.

مبدل های حرارتی صفحه ای حلزونی
مبدل های صفحه ای حلزونی ، با پيچاندن دو صفحه بلند موازی به شکل یک حلزونی با استفاده از یک ميله اصلی ( مندرل ) و جوش دادن لبه های صفحات مجاور به صورتی که یک کانال را تشکيل دهند ، شکل داده می شوند. فاصله بين صفحات فلزی در هر دو کانال حلزونی ، با استفاده از پين های فاصله انداز که به ورق فلزی جوش می شوند ، حفظ می شود. طول پين های فاصله انداز می تواند بين 5تا 20mmتغيير کند. به همين دليل است کیه با توجه به نرخ جریان ، می توان فواصل مختلفی برای کانال انتخاب کرد. این بدان معناست که شرایط جریان ایده آل و بنابراین کوچکترین سطوح گرمایش ممکن ، بدست می آیند.در هر یک از دو مسير حلزونی ، یک جریان ثانویه ایجاد می شود که انتقال گرما را افزایش ، و تشکيل رسوب را کاهش می دهد. این مبدل ها کاملا فشرده هستند ولی به دليل ساخت خاص خود ، نسبتاً گران قيمت می باشند.سطح انتقال گرما برای این مبدل ها ، در محدوده 0.5تا 2m500 می باشد. حداکثر فشار کارکرد( تا 15 bar) و دمای کارکرد ( تا 500درجه سانتيگراد ) در این مبدل ها محدود هستند.مبدل های حرارتی حلزونی به ویژه در کاربرد سيال لجن آلود ، مایعات لزج و مایعاتی با ذرات جامد معلق شامل ذرات بزرگ و جریان دو فازی مایع-جامد ، استفاده می شوند


لطفاٌ جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت پیش فاکتور با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:
09123334818
09122958769
02155250442
02156235163
شماره فكس: 02156235164

کانال‌ تلگرام: https://t.me/siminmobadel
صفحه اینستاگرام : http://instagram.com/Siminmobadel