• پروژه هایی که توسط سیمین مبدل اجرا شده
  منابع کوئلدار – مبدل های حرارتی – سختی گیر ، فیلتر شنی – منابع انبساط باز و بسته – ساخت مخزن آتش نشانی ساخت در محل – تانکرهای هوایی و زمینی – و غیره ...
  • صنایع شهید ستاری - کنداستور هوایی
  • شرکت داروسازی مدی تک سیس - کندانسور هوایی 60 تن
  • داروسازی فارابی اصفهان - کوئل فین پلیت - تعداد 4 دستگاه
  • تولید دارو در یافت اباد - مخزن هوای فشرده و کوئل حرارتی – منابع کوئلدار
  • پروژه حاج آقا تهرانی در شریعتی - منابع کوئلدار و منابع انبساط و مخازن ساخت در محل
  • وزارت امور دارایی و مالیاتی مسکن مهر استان تهران در پرند - تعدادی مخازن ذخیره آب
  • شرکت برنز در جاده مخصوص - مخازن ساخت در محل و منابع کوئلدار
  • شرکت مهیا پروتئین در خرم دره زنجان و صالح آباد - منابع کوئلدار - سختی گیر و منابع ذخیره آب
  • شرکت جهان کریستال در شهرک صنعتی شمس آباد - منابع ذخیره آب - منابع کوئلدار
  • مجتمع کوه نور در عبدل آباد - منابع کوئلدار - انبساط باز - ساخت درمحل
  • استخر امام علی (ع) در خلازیر - منابع کوئلدار و مبدل های حرارتی - مخزن ساخت در محل
  • بیمارستان امام رضا (ع) در اسلامشهر - منابع کوئلدار ،انبساط بسته
  • شرکت سرمایه گذاری مسکن - منابع کویلدار و انبساط و مبدل
  • ایران خودرو دیزل - مبدلهای حرارت آب به آب و استیل و کویلدار
  • شرکت واحد اتوبوسرانی تهران - منبع هوایی و زمینی کویلدار فیلتر شنی
  • فرودگاه مهراباد - کویلدار مبدل سختی گیر
  • دانشگاه علم و صنعت ایران - کویلدار مبدل سختی گیر انبساط بسته
  • دانشگاه شریف - کویلدار مبدل سختی گیر دیریتور زمینی و انبساط
  • شرکت نفت - منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر انبساط بسته
  • شرکت راه آهن - منبع کویلدار و ساخت در محل 20000 لیتر
  • دانشگاه امام حسین - کویلدار مبدل فیلتر شنی زمینی انبساط
  • دانشگاه رودهن - کویلدار سختی گیر مبدل انبساط
  • مسجد جمکران - منبع کویلدار انبساط
  • پروژه های مرقد امام خمینی - منبع کویلدار انبساط مبدل
  • شرکت مترو - کویلدار فیلتر شنی
  • کشتیرانی بندر انزلی - منبع زمینی مبدل برنجی و فیلتر شنی انبساط بسته
  • شرکت مخابرات ایران - کویلدار مبدل ایرسپراتور
  • سازمان راه و ترابری ایران - منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر
  • شرکت نیرو - 4 دستگاه مبدل طول 4 متر و سطح حرارت 500
  • شرکت ساویز - مبدل و کویلدار انبساط
  • تعاونی مسکن ناجا - منبع کویلدار و مبدل سختی گیر
  • سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر دیریتور
  • شرکت راه ویل ایران - منابع کویلدار و انبساط و مبدل
  • شرکت بر و الکترونیک - منابع کویلدار و انبساط مبدل
  • پروژه زلزله شناسی - کویلدار مبدل فیلتر شنی زمینی
  • پروژه های شهید محلاتی - کویلدار مبدل انبساط
  • پروژه شهید همت 404 واحدی یاس - کویلدارانبساط فیلتر شنی سختی گیر مخزن دفنی 50 متر
  • شرکت شهر سرای رضوان خلازیر - کویلدار انبساط – مخزن ساخت در محل – حاجی نامدار
  • دانشگاه پردیس قم - منابع کویلدار و مخزن سوخت سختی گیر
  • پروژه فرشیحیان همدان - منابع کویلدار سخت گیر
  • صنابع دفاع دورد قمر بنی هاشم - مبدلهای حرارتی تعداد 15 عدد 200 فوت الی 600 فوت
  • پروژه هتل بزرگ تهران - مخازن کوئل دار
  • پروژه مجتمع مسکونی مهندس تربیت
  • پروژه مجتمع مسکونی مهندس افشار – منابع کوئلدار
  • مجتمع ورزشی شهرک شمس آباد - پروژه مخازن ذخیره آب
  • پروژه های مهندس خیرخواه
  • پروژه شرکت آب و بخار تهران - مخزن 50متر مکعبی
  • پروژه آقای دفتری - مخزن ذخیره 60 متر مکعبی
  1-پروژه مهندسی واحدی – منابع کوئلدار مبدل حرارتی و ساخت مخزن آتش نشانی در محل
  2-پروژه مهندس یراقی و شکیبا – منابع کوئلی و ساخت مخزن آتش نشانی در محل
  3-پروژه مهندس ابراهیمی – در خیابان فرشته – منابع کوئلی – ساخت مخزن آتش نشانی در محل
  4-پروژه مهندس عراقی – در الهیه – ساخت مخزن آتش نشانی در محل
  5-سیمان هرمزگان – مبدل حرارتی بخار به آب
  6-شرکت کیسون – منابع کوئلدار و انبساط باز