درباره ما

گروه تولیدی و صنعتی سیمین مبدل

درباره شرکت سیمین مبدل

مادرخانواده بزرگ سیمین مبدل براين عقيده‌ايم كه توسعه پايدار نتيجه تامين منافع ذينفعان يك شرکت صنعتی است.

این شرکت با کادری مجرب و خلاق در زمینه ساخت انواع مخازن 100 لیتری الی 500،000 لیتری و انواع مبدل های حرارتی کوئل دار، انبساط، مبدل روغن خنک کننده و تانکرهای زمینی و هوایی فعالیت دارد. 
تعامل هوشمندانه با محيط بيروني، اتكابه ابتكار و مشاركت كاركنان، نوآوري و بهبود مستمر‌، توسعه سرمايه‌گذاري وحفظ مشاركت‌ها،‌ مشتري‌ مداري وايجاد ارزش پايداردر راهبردهاي مديريتي سیمین مبدل نه يك شعار بلكه به صورت اعتقاد و باور در طرح‌هاي اجرايي مشهود مي‌گرددتا همواره براي كليه ذينفعان اعتبار و اعتماد بیافریند.مجددا ازحضور ارزنده شما قدرداني بعمل آورده و ازاينكه ازرهنمودهاي شما بي‌بهره نخواهيم بود صميمانه سپاسگزاري مي‌نمايم.