پروژه های ما

پروژه هایی که توسط سیمین مبدل اجرا شده 

• صنایع شهید ستاری – کنداستور هوایی
• شرکت داروسازی مدی تک سیس – کندانسور هوایی 60 تن 
• داروسازی فارابی اصفهان – کوئل فین پلیت – تعداد 4 دستگاه
• تولید دارو در یافت اباد – مخزن هوای فشرده و کوئل حرارتی – منابع کوئلدار
• پروژه حاج آقا تهرانی در شریعتی – منابع کوئلدار و منابع انبساط و مخازن ساخت در محل
• وزارت امور دارایی و مالیاتی مسکن مهر استان تهران در پرند – تعدادی مخازن ذخیره آب
• شرکت برنز در جاده مخصوص – مخازن ساخت در محل و منابع کوئلدار
• شرکت مهیا پروتئین در خرم دره زنجان و صالح آباد – منابع کوئلدار – سختی گیر و منابع ذخیره آب
• شرکت جهان کریستال در شهرک صنعتی شمس آباد – منابع ذخیره آب – منابع کوئلدار
• مجتمع کوه نور در عبدل آباد – منابع کوئلدار – انبساط باز – ساخت درمحل
• استخر امام علی (ع) در خلازیر – منابع کوئلدار و مبدل های حرارتی – مخزن ساخت در محل
• بیمارستان امام رضا (ع) در اسلامشهر – منابع کوئلدار ،انبساط بسته
• شرکت سرمایه گذاری مسکن – منابع کویلدار و انبساط و مبدل
• ایران خودرو دیزل – مبدلهای حرارت آب به آب و استیل و کویلدار
• شرکت واحد اتوبوسرانی تهران – منبع هوایی و زمینی کویلدار فیلتر شنی
• فرودگاه مهراباد – کویلدار مبدل سختی گیر
• دانشگاه علم و صنعت ایران – کویلدار مبدل سختی گیر انبساط بسته
• دانشگاه شریف – کویلدار مبدل سختی گیر دیریتور زمینی و انبساط
• شرکت نفت – منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر انبساط بسته
• شرکت راه آهن – منبع کویلدار و ساخت در محل 20000 لیتر
• دانشگاه امام حسین – کویلدار مبدل فیلتر شنی زمینی انبساط
• دانشگاه رودهن – کویلدار سختی گیر مبدل انبساط
• مسجد جمکران – منبع کویلدار انبساط
• پروژه های مرقد امام خمینی – منبع کویلدار انبساط مبدل
• شرکت مترو – کویلدار فیلتر شنی
• کشتیرانی بندر انزلی – منبع زمینی مبدل برنجی و فیلتر شنی انبساط بسته
• شرکت مخابرات ایران – کویلدار مبدل ایرسپراتور
• سازمان راه و ترابری ایران – منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر

• شرکت نیرو – 4 دستگاه مبدل طول 4 متر و سطح حرارت 500
• شرکت ساویز – مبدل و کویلدار انبساط
• تعاونی مسکن ناجا – منبع کویلدار و مبدل سختی گیر
• سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – منبع زمینی کویلدار مبدل سختی گیر دیریتور
• شرکت راه ویل ایران – منابع کویلدار و انبساط و مبدل
• شرکت بر و الکترونیک – منابع کویلدار و انبساط مبدل
• پروژه زلزله شناسی – کویلدار مبدل فیلتر شنی زمینی
• پروژه های شهید محلاتی – کویلدار مبدل انبساط
• پروژه شهید همت 404 واحدی یاس – کویلدارانبساط فیلتر شنی سختی گیر مخزن دفنی 50 متر
• شرکت شهر سرای رضوان خلازیر – کویلدار انبساط – مخزن ساخت در محل – حاجی نامدار
• دانشگاه پردیس قم – منابع کویلدار و مخزن سوخت سختی گیر
• پروژه فرشیحیان همدان – منابع کویلدار سخت گیر
• صنابع دفاع دورد قمر بنی هاشم – مبدلهای حرارتی تعداد 15 عدد 200 فوت الی 600 فوت
• پروژه هتل بزرگ تهران – مخازن کوئل دار
• پروژه مجتمع مسکونی مهندس تربیت
• پروژه مجتمع مسکونی مهندس افشار – منابع کوئلدار
• مجتمع ورزشی شهرک شمس آباد – پروژه مخازن ذخیره آب
• پروژه های مهندس خیرخواه
• پروژه شرکت آب و بخار تهران – مخزن 50متر مکعبی
• پروژه آقای دفتری – مخزن ذخیره 60 متر مکعبی
• پروژه مهندسی واحدی – منابع کوئلدار مبدل حرارتی و ساخت مخزن آتش نشانی در محل
• پروژه مهندس یراقی و شکیبا – منابع کوئلی و ساخت مخزن آتش نشانی در محل
• پروژه مهندس ابراهیمی – در خیابان فرشته – منابع کوئلی – ساخت مخزن آتش نشانی در محل
• پروژه مهندس عراقی – در الهیه – ساخت مخزن آتش نشانی در محل
• سیمان هرمزگان – مبدل حرارتی بخار به آب
• شرکت کیسون – منابع کوئلدار و انبساط باز